• banner_szkoła3
  • banner__nasza_dziewczyna3
  • biol_med_3
  • politechniczny_3
  • slajd_profil_ekono_3
  • dypl_prawniczy_3

KOMUNIKAT !!!

 W związku ze stanem epidemii w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o przedłużeniu zawieszenia zajęć we wszystkich jednostkach oświatowych aż do Świąt Wielkanocnych.

 Obowiązują nowe przepisy, dzięki którym od 25 marca do 10 kwietnia  2020 r. odbywać się będzie zdalne nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość.

Taka forma kształcenia jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich ogromne wyzwanie, dlatego proszę wszystkich uczniów naszej szkoły o ścisłą współpracę z nauczycielami. Sumienne i systematyczne wykonywanie zadań oraz poleceń pedagogów.

 Do rodziców apeluję o cierpliwość, wyrozumiałość oraz pomoc w sprawnym prowadzenia nauczania na odległość.

Nauczycieli  proszę o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

Czas, w którym jesteśmy obecnie, wymaga od nas wszystkich wyrzeczeń, ogromnego zaangażowania oraz pełnej mobilizacji.

My ze swej strony podjęliśmy wszelkie działania aby ta forma edukacji była możliwie efektywna.

Wszystkim dziękuję za dotychczasowa współpracę oraz zaangażowanie.

 Ważne informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły, przekazywane drogą mailową lub za pomocą e-dziennika. 

Marian Pietryka

                                                                                         Dyrektor IX LO

 

Uwaga!

Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie.

Prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez e-dziennik.

Aktualności

Powrót do góry