• banner_szkoła3
  • banner__nasza_dziewczyna3
  • biol_med_3
  • politechniczny_3
  • slajd_profil_ekono_3
  • dypl_prawniczy_3

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

   Dobiegła końca ponadczterotygodniowa przerwa w nauce. 18 stycznia 2021 r. wracamy do obowiązków szkolnych. Mam nadzieję, że mimo tych trudnych warunków związanych z covid-19 udało się wszystkim trochę odpocząć i nabrać sił do pracy.

   MEN podjęło decyzję, że nadal uczymy się zdalnie, bowiem ze względu na dużą liczbę zachorowań powrót do szkoły, jak na razie, jest niemożliwy. Jednak mamy zapewnienie władz oświatowych, że jeśli uda się zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, natychmiast zostaną podjęte decyzje o powrocie do tradycyjnego nauczania.

   Ta trudna rzeczywistość zmusiła nas wszystkich do wprowadzenia wielu zmian. Przesunięty został termin ferii, co spowodowało, że pierwsze półrocze kończy się w ostatnich dniach stycznia. Pozostały niespełna dwa tygodnie na uzupełnienie ewentualnych zaległości, tak aby otrzymane przez uczniów  oceny śródroczne były satysfakcjonujące.

   Zdaję sobie sprawę z tego, że edukacja na odległość nie zastąpi nauczania realizowanego w szkole, dlatego wszyscy musimy dołożyć starań, aby zakończyła się sukcesem.

   Nauczanie on-line to ogromne wyzwanie zarówno dla nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. Zapewniam, że my pedagodzy dołożymy wszelkich starań, aby postawione przed nami zadania powiodły się.

  Maturzyści, przed Wami ostatni szkolny etap – trzeba go przeznaczyć przede wszystkim na naukę, bo na wiosnę czeka Was najważniejszy egzamin, który w dużym stopniu będzie decydował o Waszej edukacyjnej przyszłości. Proszę Was, bierzcie się mocno do pracy, aby osiągnąć oczekiwane wyniki na egzaminie dojrzałości.

  Egzamin maturalny, podobnie jak w ubiegłym roku będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Nie będzie obowiązkowego egzaminu ustnego oraz na poziomie rozszerzonym. O szczegółach zostaniecie poinformowani przez swoich nauczycieli.

   Obecna sytuacja wymaga od nas wielu wyrzeczeń, zaangażowania i pełnej mobilizacji, dlatego proszę uczniów o sumienne i systematyczne wykonywanie obowiązków. Rodziców proszę o wyrozumiałość oraz pomoc w sprawnym prowadzeniu nauczania na odległość.

   Ważne informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły, przekazywane drogą mailową lub za pomocą e-dziennika. 

   Wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Nauczycielom życzę wszelkiej pomyślności oraz dużo  zdrowia  w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Marian Pietryka
 Dyrektor IX LO

Uwaga!

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie.

Prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub poprzez e-dziennik.

Aktualności

Powrót do góry