Komunikat!

         Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną w Polsce oraz  dynamicznie zwiększającą się liczbę zakażonych wirusem SARS-CoV-2n, a także  liczbę osób objętych kwarantanną, zmuszeni jesteśmy zaostrzyć i bezwzględnie egzekwować zalecane wymagania przeciwepidemiczne, które pozwolą na skuteczne ograniczenie szerzenia się zakażeń wśród uczniów oraz zminimalizują konieczność przechodzenia klas czy szkoły na zdalny tryb nauczania.

W związku z tym wprowadzamy w naszej szkole bezwzględny obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos nie tylko w przestrzeniach wspólnych, takich jak: korytarze, toalety, szatnie, ale również podczas zajęć lekcyjnych. Zawieszamy także wszelkie wyjazdy grupowe na wycieczki oraz udział młodzieży w imprezach masowych.

    Podejmując te zaostrzenia, mamy na uwadze dobro uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i ich rodzin.

                                                                             Dyrekcja IX LO

Aktualności

Powrót do góry