INTERNATIONAL BACCALAUREATE

IX LO na światowej liście szkół IB

W marcu 2020r. po przejściu trudnego procesu autoryzacyjnego nasza szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły IB (International Baccalaureate) jednocześnie uzyskując zgodę na prowadzenie programu przygotowującego do matury międzynarodowej IB. Oprócz uzyskania Certyfikatu Szkoły IB, musimy mieć również zgodę MEN na prowadzenie oddziału międzynarodowego i mamy nadzieję na jej szybkie uzyskanie, aby móc rozpocząć prowadzenie zajęć już od września.

Program matury międzynarodowej jest niezależnym, uznawanym na całym świecie programem dwuletnim realizowanym w dwóch ostatnich klasach liceum. Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

Uczeń ma obowiązek wybrać nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level – SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu. W polskiej szkole, tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL 4.

Obok dwuletniej nauki wybranych według wyżej wymienionych zasad przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), który prowadzony jest w wymiarze 2/3 godzin tygodniowo. Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.

Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz społeczności oraz rozwoju osobistego (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami w specjalnym dzienniczku zawierającymi oprócz opisu  (w j. angielskim) pracy również samoocenę.

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i przekazanie jej koordynatorowi programu IB, który wysyła je ekspertowi do oceny. Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową. Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu.

Nauka odbywa się w całości języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych).

W ofercie naszej szkoły uczniowie będą mogli dokonać wyboru spośród 6 grup przedmiotowych:

  • Grupa 1: Język A – pierwszy język (polski)
  • Grupa 2: Język B – drugi język obcy (angielski, hiszpański, niemiecki)
  • Grupa 3: Nauki społeczne – ekonomia, historia
  • Grupa 4: Nauki eksperymentalne – chemia, fizyka, biologia
  • Grupa 5: Nauki matematyczne – matematyka
  • Grupa 6: Przedmioty artystyczne – sztuka (lub trzeci nowożytny język obcy, drugi przedmiot z grupy 3, 4, 5)

Jak wspomniano na początku, obecnie z niecierpliwością czekamy na uzyskanie zgody MEN i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia nauczania na poziomie światowym.

[International Baccalaureate Diploma Program – Program Matury Międzynarodowej w IX LO – informacje dla zainteresowanych]

____________________________________

Archiwum działań:

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi in Rzeszów  is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer anyof its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

____________________________________

Informacja dla zainteresowanych maturą międzynarodową w naszej szkole [zobacz].

IX LO uzyskało status szkoły kandydującej i bierze udział w procesie autoryzacji do IB World School.

Oto cytat z dokumentu, który otrzymaliśmy:

“IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi in Rzeszów  is a candidate school for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.”

[O przygotowaniach do matury  międzynarodowej

Powrót do góry