INTERNATIONAL BACCALAUREATE

IX LO na światowej liście szkół IB

W marcu 2020r. po przejściu trudnego procesu autoryzacyjnego nasza szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły IB (International Baccalaureate), a następnie uzyskała zgodę MEN na prowadzenie programu przygotowującego do matury międzynarodowej IB.

Program matury międzynarodowej jest niezależnym, uznawanym na całym świecie programem dwuletnim realizowanym w dwóch ostatnich klasach liceum. Celem nauczania i wychowania szkoły IB jest całościowa edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku, wyposażenie uczniów w odpowiednią wiedzę z zachowaniem właściwych proporcji między niezbędną ilością informacji a umiejętnością operowania nimi, promowanie wzajemnego zrozumienia między różnymi narodami (którego bazą są wspólne doświadczenia edukacyjne), a także ułatwienie uczniom geograficznej i kulturowej mobilności bez względu na przynależność narodową lub państwową.

Uczeń ma obowiązek wybrać nie mniej niż trzy przedmioty na wyższym poziomie wymagań (Higher Level – HL) i nie więcej niż trzy na niższym poziomie wymagań (Standard Level – SL). Różnica między przedmiotami prowadzonymi na HL oraz na SL to mniejsza ilość materiału programowego i nieco łatwiejsze pytania, testy na egzaminie końcowym w przypadku SL. Różnica ta znajduje oczywiście odbicie w tygodniowej liczbie godzin danego przedmiotu. W polskiej szkole, tygodniowa liczba godzin przedmiotu HL wynosi 6, a przedmiotu SL 4.

Obok dwuletniej nauki wybranych według wyżej wymienionych zasad przedmiotów uczeń musi zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), który prowadzony jest w wymiarze 2/3 godzin tygodniowo. Teoria wiedzy jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Stanowi krytyczną, twórczą refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a także otaczającego nas świata. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się, studiowanie.

Trzecim, równie ważnym, obok nauki 6 wybranych przedmiotów i TOK elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz społeczności oraz rozwoju osobistego (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS. Najistotniejszą częścią programu CAS jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną, kontrolowaną przez nauczyciela (koordynatora CAS) i musi być udokumentowana raportami w specjalnym dzienniczku zawierającymi oprócz opisu  (w j. angielskim) pracy również samoocenę.

Ostatnim formalnym obowiązkiem przed egzaminem IB jest napisanie przez ucznia pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay) i przekazanie jej koordynatorowi programu IB, który wysyła je ekspertowi do oceny. Pod względem poziomu Extended Essay można usytuować między pracą magisterską a pracą konkursową na olimpiadę przedmiotową. Promotorem takiej pracy, pisanej w języku angielskim, jest nauczyciel danego przedmiotu.

Nauka odbywa się w całości języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych).

W ofercie naszej szkoły uczniowie będą mogli dokonać wyboru spośród 6 grup przedmiotowych:

  • Grupa l   – język polski
  • Grupa ll  – język angielski
  • Grupa lll – ekonomia, historia, psychologia, ESS (środowisko i społeczeństwo)
  • Grupa lV – chemia, fizyka, biologia
  • Grupa V – matematyka
  • Grupa VI – Visual Art. (sztuka), język hiszpański, język niemiecki lub inny z grupy lll lub IV

[International Baccalaureate Diploma Program – Program Matury Międzynarodowej w IX LO – informacje dla zainteresowanych]

____________________________________

Archiwum działań

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi in Rzeszów  is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer anyof its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

____________________________________

Informacja dla zainteresowanych maturą międzynarodową w naszej szkole [zobacz].

IX LO uzyskało status szkoły kandydującej i bierze udział w procesie autoryzacji do IB World School.

Oto cytat z dokumentu, który otrzymaliśmy:

“IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi in Rzeszów  is a candidate school for the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.”

[O przygotowaniach do matury  międzynarodowej

Powrót do góry