Warsztaty na WSIiZ

„Odyssey to Space and Future” to warsztaty, na które zostali zaproszeni uczniowie klasy 2c. Zajęcia zorganizował WSIiZ z okazji 63. rocznicy pierwszego lotu człowieka w kosmos. Po ciekawej prezentacji studentów z Kazachstanu i Tadżykistanu nastąpiła burzliwa dyskusja dotycząca zmieniającego się świata. Uczniowie chętnie prezentowali także swoje autorskie pomysły na technologie przyszłości. Wydarzenie zwieńczyło konstruowanie modelu rakiety oraz symboliczne wystrzelenie jej w kosmos.

Organizatorzy byli szczerze oczarowani kreatywnością, umiejętnościami językowymi oraz techniką autoprezentacji naszych uczniów. Przekazali nam takie oto podziękowanie:

„A heartfelt thank you to everyone who joined us for „Space Odyssey: Celebrating Yuri Gagarin’s Journey and Exploring Utopias”! Your enthusiasm, insights, and energy made this event truly unforgettable. We are incredibly grateful for your active participation and contributions, which fueled engaging conversations and fostered a sense of community united by our shared curiosity and dreams of exploration”.