RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą: 35-006 Rzeszów ul. E. Orzeszkowej 8a, tel. 17 748-27-50 lub 17 748-27-62 , e-mail: sekretariat@lo9.resman.pl, reprezentowane przez Dyrektora szkoły.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został  Inspektor Ochrony Danych, Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl, tel. 178754374

Dokumenty do pobrania:

Powrót do góry