Inne dokumenty

DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

  • Wewnątrzszkolne zasady oceniania zawierające wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • Regulamin wycieczki
  • Regulamin zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego

Powrót do góry