Rada Rodziców

Nr rachunku Rady Rodziców (RR):     

36 9162 0000 2001 0017 6125 0001

Serdecznie dziękujemy za dobrowolne wpłaty na RR w wysokości 80 zł (mile widziane wyższe wpłaty).

_____________________________________

Prezydium Rady Rodziców

Piotr Kowalski – przewodniczący
Katarzyna Podgórska-Węglarz, Krzysztof Uściłowski – przewodniczący oddziałów IB
Adam Rakocy – zastępca przewodniczącego
Edyta Sadło – skarbnik
Aneta Weres – członek
Katarzyna Szczęch -członek