Rada Rodziców

Nr rachunku Rady Rodziców (RR):     

36 9162 0000 2001 0017 6125 0001

Serdecznie dziękujemy za dobrowolne wpłaty na RR w wysokości 50 zł (mile widziane wyższe wpłaty).

Jednocześnie prosimy o dodatkowe dobrowolne wpłaty na organizację Wojewódzkiego Konkursu Eksperymentów Fizycznych „I PHYS WIZZ”. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy fizycznej.

_____________________________________

Prezydium Rady Rodziców

  1. Paweł Orzechowski – przewodniczący
  2. Adam Rakocy – wiceprzewodniczący
  3. Urszula Pelczarska – sekretarz
  4. Edyta Sadło – skarbnik
  5. Katarzyna Szczęch – członek
  6. Aneta Weres – członek
  7. Piotr Kowalski – członek