Stypendia

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego realizowany jest projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Wyprawka szkolna

Program „Nie zagubić talentu”

Fundusz Stypendialny Talenty

Powrót do góry