Stypendia

Stypendia dostępne dla uczniów liceum

Uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o liczne stypendia z różnorakich źródeł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowany jest projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on skierowany jest do uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i osiągają wysokie wyniki w nauce.

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Inne stypendia dla uczniów

Fundusz Stypendialny Talenty

Powrót do góry