Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
Roger Bacon

Warunkiem przyjęcia do oddziału międzynarodowego lub do klasy/grupy dwujęzycznej jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji [zobacz]. Pełny zakres wymaganego na teście materiału jest dostępny poniżej.

Test kompetencji językowych z j. angielskiego do klasy i grup dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego obędzie się 5.06.2024r. o godzinie 1500. Wyniki będą dostępne w zakładce Rekrutacja.
Zapisy na test trwają do końca maja 2024r. Dla kandydatów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą przystąpić do testu w pierwszym terminie, przewidywany jest II termin (będzie podany wkrótce).

Zapraszamy Kandydatów z ważną legitymacją szkolną. 

______________________________

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W TEŚCIE (I termin):

  _________________________________

  ZAKRES MATERIAŁU

  z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego w cyklu czteroletnim 

  •  rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
  • pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
  • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  • rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
  • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
  • formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i  leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
  • prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.
  • Simple Present,
  • Present Continuous (Progressive),
  • Present Perfect,
  • Present Perfect Continuous (Progressive),
  • Simple Past,
  • Past Continuous (Progressive),
  • Simple Future

  _________________________________

  Powrót do góry