Wyniki testu językowego (termin dodatkowy)

Data przeprowadzenia: maj/czerwiec 2024r.

Wyniki zostaną opublikowane po teście.

Powrót do góry