International Baccalaureate z programem matury międzynarodowej

W oddziale międzynarodowym w klasie pierwszej i drugiej realizowana jest podstawa programowa 4-letniego liceum zgodnie z opracowaną siatką godzin oraz autorskimi programami nauczania zaakceptowanymi przez MEN. Natomiast od klasy 3 realizowany jest Program Matury Międzynarodowej IB w języku angielskim (z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych), w którym uczeń wybiera obowiązkowo z każdej poniższej grupy po jednym przedmiocie, z tym że co najmniej trzy z nich na poziomie rozszerzonym, a nie więcej niż trzy na poziomie podstawowym realizowane w klasie trzeciej i czwartej.

  • Grupa l   – język polski
  • Grupa ll  – język angielski
  • Grupa lll – ekonomia, historia, psychologia, ESS (środowisko i społeczeństwo)
  • Grupa lV – chemia, fizyka, biologia
  • Grupa V – matematyka
  • Grupa VI – Visual Art. (sztuka), język hiszpański, język niemiecki lub inny z grupy lll lub IV

Ponadto uczeń ma obowiązek zaliczyć kurs przedmiotu teoria wiedzy (Theory of Knowledge – TOK), prowadzony w wymiarze 2 – 3 godzin tygodniowo, który jest kluczem do zrozumienia filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej dziedziny wiedzy przedstawianej w IB. Jest znakomitą okazją do dyskusji, daje możliwość każdemu uczniowi na wypracowanie własnego sposobu na uczenie się,

Ważnym elementem edukacji w ramach systemu IB jest szeroko rozumiana praca na rzecz społeczności oraz rozwoju osobistego (Creativity, Action, Service – CAS). W ciągu dwóch lat nauki uczeń ma obowiązek przepracować 150 godzin zegarowych w ramach CAS, którego najistotniejszą częścią jest tzw. „serwis” czyli niesienie pomocy osobom potrzebującym. Każda forma pracy jest udokumentowana i kontrolowana przez nauczyciela (koordynatora CAS).

Obowiązkiem każdego ucznia jest także napisanie pracy dyplomowej (Extended Essay) w języku angielskim z wybranego przedmiotu.

Powrót do góry