Profil politechniczny

Klasa dwujęzyczna.

Rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa o profilu politechnicznym to wyzwanie dla uczniów, którzy lubią przedmioty ścisłe: matematykę, fizykę i informatykę. Nauka na tym profilu przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki i języka angielskiego oraz do podjęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych.

Klasa objęta patronatem:

  • Uniwersytetu Rzeszowskiego (Centrum Dydaktyczno – Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologi). W ramach współpracy cykl  wykładów i zajęć laboratoryjnych w pracowniach uczelni, uczestnictwo w programie „Zostań odkrywcą – przez eksperyment do wynalazku” oraz udział w mikrograntach.
  • Politechniki Rzeszowskiej w ramach programu Kariera Młodego Inżyniera.

W ramach współpracy z Pratt & Whitney Rzeszów S.A. (dawna Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów”) przewidziane są wycieczki tematyczne, podczas których uczniowie-uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procesu produkcyjnego.

Powrót do góry