Misja szkoły

Misją szkoły jest wykształcić niezależnych, kreatywnych i odpowiedzialnych ludzi w przyjaznym i kulturalnym środowisku. 

Szkoła pomaga uczniom wypracować własną tożsamość w oparciu o szacunek do dziedzictwa narodowego, jak również odmiennych kultur i poglądów.

Szkole zależy, aby jej uczniowie stali się aktywnymi, tolerancyjnymi i wrażliwymi dorosłymi ludźmi, którzy przyczynią się do stworzenia lepszego i spokojnego świata.

IX LO Mission Statement

The mission of the school is to educate independent, creative and responsible people in social, environmental and cultural life.

The school helps the students to build their own identities based on respect for their national heritage and also for the representatives of different cultures.

Our aim is to prepare students to become active and compassionate adults who contribute to the creation of a better and more peaceful world.

Powrót do góry