wakacje_1

Komunikaty

Aktualności

Powrót do góry

Szanowni Kandydaci!

W celu usprawnienia pracy związanej z naborem i skrócenia czasu oczekiwania na akceptację komisji rekrutacyjnej bardzo prosimy o zalogowanie się po 1 lipca do panelu kandydata na platformie Vulcan i wpisanie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, osiągnięć oraz wyników sprawdzianu ósmoklasisty.

Wyniki testu kompetencji językowych są dostępne w zakładce Rekrutacja -> Informacje dla Kandydatów do klas dwujęzycznych i oddziału międzynarodowego.