Patriotyczna akcja SKC

W naszej szkole przeprowadzono w październiku akcję „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. Jej celem było zebranie białych i czerwonych zniczy, które zapalone zostaną na grobach naszych rodaków na Cmentarzu Łyczakowskim, Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz w nekropoliach w Strzelczyskach, Lipnikach i Niżankowicach.
Światełka zapłoną w uroczystość Wszystkich Świętych.

Nasz udział w tej akcji jest wyrazem pamięci o tych, którzy odeszli, a także świadectwem naszego patriotyzmu. To piękny gest dla tych rodaków, którzy spoczywają na obczyźnie.

[Poczytaj na stronie TVP3 Rzeszów]