Pielgrzymujemy z JP2

Pielgrzymowanie jest stałym elementem obchodów Dni Papieskich w Rzeszowie. Trasę pielgrzymowania wyznaczają kościoły i inne obiekty związane z osobami, które Papież Polak beatyfikował lub kanonizował.

W tym roku pielgrzymowaliśmy Rzeszowskim Szlakiem Świętych w duchu dziękczynienia Panu Bogu za dar św. Jana Pawła II z prośbą o umocnienie w wierze, o pokój i o ustanie wojny na Ukrainie.