Wolontariusze SKC na papieskim szlaku

Nasi wolontariusze wzięli aktywny udział w akcji Karta Pielgrzyma Papieskiego. Wszystkim, którzy pielgrzymowali ze św. Janem Pawłem II szlakiem świętych po Rzeszowie dziękujemy!