Nasi uczniowie wciąż pomagają

Dwie akcje: „Opatrunek na ratunek” i „Czary mary okulary” zakończone. Wszystkim, którzy wspierali akcje dziękujemy!

https://www.facebook.com/167053496770977/posts/2258922104250762/