Badamy środowisko

Uczniowie skupieni wokół programu GLOBE prowadzą na bieżąco badania atmosfery, obserwują chmury i mierzą temperaturę gleby. Do dziś wprowadziliśmy w ramach tego międzynarodowego programu 24.700 pomiarów. Nasze stanowiska pomiarowe oraz lokalizacja szkoły widoczne są mapie pobranej ze strony internetowej GLOBE (www.globe.gov).

Ostatnio otrzymaliśmy informację z NASA o obserwacji chmur i możliwości porównania naszych spostrzeżeń ze zdjęciami satelitarnymi obszaru, na którym prowadzimy pomiary:
”Satelity mogą jedynie uchwycić widok z góry na naszą planetę. Potrzebujemy waszych obserwacji naziemnych, aby uzupełnić to, czego satelita nie widzi, na przykład podstawy chmur, pokrycie terenu i warstwy chmur. Chcemy dopasować wasze ziemskie obserwacje chmur z obserwującymi Ziemię satelitami. Niektóre satelity zawsze obserwują to samo położenie Ziemi, podczas gdy inne obserwują całą planetę. Obserwacje w chmurze Ziemi pomagają NASA lepiej zrozumieć dane satelitarne.”