O Haiti i Japonii po angielsku

Lekcje języka angielskiego to nie tylko regułki gramatyczne i kucie słówek. To także czas, kiedy można podyskutować i poruszyć ważne dla uczniów tematy.

Niedawno jedna z takich lekcji odbyła się w formie warsztatów, podczas których uczniowie klasy 1c mieli okazję dowiedzieć się o przebiegu i skutkach katastrof naturalnych na Haiti oraz w Japonii.

Warsztaty prowadzone były w języku angielskim, a uczniowie bardzo chętnie dzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi przedstawionego zagadnienia.

Jak na klasę politechniczną przystało, licealiści zmierzyli się ze swoimi konstruktorskimi umiejętnościami, projektując i budując mosty.

Całe spotkanie miało na celu przedstawić istotę pomocy humanitarnej oraz uwrażliwić młodzież na potrzeby innych ludzi.

Warsztaty odbyły się w oparciu o scenariusz przygotowanego przez PAH.