Tydzień po angielsku

Grupa naszych uczniów uczestniczyła w tygodniowych w zagranicznych warsztatach języka angielskiego. Młodzież doskonaliła swoje umiejętności językowe, poznawała historię i kulturę Wielkiej Brytanii.