Adaptacja kulturowa WSIiZ

W ramach adaptacji kulturowej, klasy 1IB, 2D oraz 3D zostały zaproszone na warsztaty kulturowe organizowane w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zajęcia składały się z dwóch części – krótkiej prezentacji na temat określonego kraju i jego kultury (Zimbabwe, Uzbekistan, Iran), wygłoszonej przez studentów-obcokrajowców oraz sesji Q&A, w trakcie której uczniowie mogli pytać o wszystko, co jest interesujące z ich punktu widzenia.  

Uczestnictwo w projekcie dało licealistom okazję spotkania z kulturą danego kraju, treningu językowego, możliwości przełamania barier międzykulturowych i pozbycia się uprzedzeń wobec tego, co obce i odmienne.