Prelekcja w muzeum

6 października uczniowie klasy II D uczestniczyli w prelekcji „Lokacja i rozwój miasta Rzeszowa”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Szkolne Koło Historyczne „TURRIM RESOVIAE”. Serdecznie dziękujemy Muzeum Historii Miasta Rzeszowa za możliwość wysłuchania prelekcji i obejrzenia wystawy.