Doskonalimy się dla Was

Początkiem kwietnia nauczyciele przedmiotów ścisłych wraz z Koordynatorem Programu IB wzięli udział w szkoleniu „Norweski przepis na nauki doświadczalne”. Celem projektu był rozwój kompetencji w zakresie nauczania i weryfikacji wiedzy uczniów w zgodzie z założeniami i filozofią programu Matury Międzynarodowej. Nasi nauczyciele mogli zapoznać się z doświadczeniami nauczycieli norweskich we wdrażaniu i rozwijaniu programu IB, wzmocnić swoją rolę jako mentorzy oraz podnieść swoje kompetencje językowe. Szkolenie było cennym doświadczeniem, a jego efekty będą wkrótce widoczne po rozpoczęciu nauczania w Programie IB.