Kongres na rzecz edukacji

Uczennice naszego liceum – Paulina Staniek oraz Julia Szura (wraz z opiekunem panem Markiem Pilińskim) wzięły udział w Kongresie Samorządów Uczniowskich. Nasze koleżanki miały okazję przez dwa dni (10 i 11 lutego) uczestniczyć w różnego rodzaju panelach dyskusyjnych związanych z funkcjonowaniem szkół średnich w Rzeszowie, realizacją podstawy programowej oraz zapotrzebowaniem na pomoce dydaktyczne. O tych problemach rozmawiano z zaproszonymi gośćmi, którymi byli przedstawiciele Rady Miasta oraz Wydziału Edukacji.
Uczniowie biorący udział w kongresie mieli także możliwość uczestniczyć w warsztatach ,,Jak się uczyć’’ zorganizowanych przez Fundację Szkoła 2.0 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Natomiast obecni na spotkaniu nauczyciele mogli się podzielić doświadczeniem zawodowym dotyczącym sprawowania opieki nad samorządem uczniowskim (m.in. z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa).
Na zakończenie kongresu odbyła się wideokonferencja z panem Piotrem Mazurkiem, pełnomocnikiem rządu ds. polityki młodzieżowej.