Biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim

6 listopada nasi uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych stosowanych w biologii eksperymentalnej.
Podczas zajęć uczniowie wykazali się najpierw wiedzą teoretyczną. Szczegółowo opisywali wykorzystywane do badań przyrządy (ich kształt i zastosowanie, instrukcja obsługi). Potem były zajęcia praktyczne.
Pierwsze zadanie związane było z pipetami automatycznymi, które stosuje się do odmierzania bardzo małych ilości cieczy. Następnie uczestnicy zajęć zostali zapoznani z biuretami, dzięki którym możliwe jest odmierzenie dokładnych ilości określonej cieczy. Zaznajomili się też z metodą rozcieńczania logarytmicznego. Uczniowie podzieleni na trzy grupy mieli przeprowadzić rozcieńczanie dwukrotne, pięciokrotne i dziesięciokrotne. Swoje wyniki prezentowali w formie obliczeń na tablicy.
Kolejnym zadaniem było wirowanie substancji za pomocą wirówki laboratoryjnej i pozyskiwanie osadu z zawiesiny wcześniej przygotowanych związków. W dalszej części warsztatów została przedstawiona waga analityczna. Po krótkim kursie obsługi uczniowie ważyli substancję potrzebną do wykonania roztworu. Ostatnim etapem było pokazanie różnych rodzajów mieszadeł.

Zajęcia bardzo się wszystkim podobały. Nie możemy się doczekać kolejnych doświadczeń.