Adopcja Serca

Dzięki słodkościom upieczonym przez wolontariuszy SKC nasza podopieczna z Afryki otrzyma kolejne środki na dalsze kształcenie.

Wszystkim zaangażowanym zarówno w przygotowanie, jak i za wsparcie akcji składamy podziękowania!