Spotkanie w szkole

Delegacje wszystkich klas spotkały się w IX LO z przedstawicielem Rady Młodzieży Rzeszowa.