Narodowe czytanie

Celem akcji „Narodowe Czytanie” jest propagowanie literatury narodowej, podczas której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W 2020 roku wybrano „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w akcji. Klasa 2DG zebrała się na szkolnym dziedzińcu, by przeczytać dramat Słowackiego, jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Uczniowie z ciekawością śledzili losy słowiańskiej królowej Balladyny, jej zbrodni i upadek. Podzieleni na role, głośno odczytywali fragmenty tekstu, wcielając się w Balladynę, Alinę, Kirkora czy Goplanę z prawdziwym zaangażowaniem.

Natomiast klasa 2CG zaaranżowała salę na wzór sceny i tam też wybrani uczniowie czytali na głos kolejne fragmenty. Dramat, który ukazuje działanie i ewolucje zbrodniczego umysłu wciąż jest aktualny i wciąż budzi zainteresowanie we współczesnych odbiorcach.

„Narodowe Czytanie” pozwala na sięgnięcie do kanonu literatury polskiej i odkrycie na nowo jej walorów. Wspólne odczytywanie dodatkowo jednoczy i przynosi wiele czytelniczej satysfakcji.