Nasi uczniowie w finale Olimpiady Historycznej

Mamy zaszczyt poinformować o ogromnym sukcesie uczniów naszej szkoły, którzy dostali się do etapu centralnego ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. W finale nasze liceum będą reprezentować Maksymilian Mirecki oraz Aleksander Hycnar, którzy otrzymali ocenę celującą na etapie ustnym na szczeblu okręgowym. Duże wyróżnienie należy się również Paulinie Rabczak, której praca pisemna została uznana za najlepszą spośród całej stawki.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy tych wybitnych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!