Aktywność na targach edukacyjnych

Głogów Małopolski:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie:

Uniwersytet Rzeszowski: