Lekcja o ustawie zasadniczej

4 czerwca uczniowie klas gimnazjalnych spotkali się z adwokatem Tomaszem Solińskim. Tematyką zajęć było znaczenie konstytucji w życiu obywateli.
Po rozważeniu tej kwestii uczniowie zgodnie stwierdzili, że ustawa zasadnicza jest nie tylko dokumentem ważnym, ale i często przydatnym, dlatego każdy z nas powinien ją znać.