Pływamy na medal

O osiągnięciach naszych uczniów czytaj w zakładce sukcesy sportowe.