Projekt z ZUS

Projekt edukacyjny z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Projekt z ZUS ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie w młodym pokoleniu świadomości tego, jak ważne są ubezpieczenia społeczne. W projekcie uczestniczą klasy drugie naszej szkoły.