Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”
Roger Bacon

Warunkiem przyjęcia do oddziału międzynarodowego lub do klasy/grupy dwujęzycznej jest pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Szczegóły w Regulaminie rekrutacji [zobacz]. Pełny zakres wymaganego na teście materiału jest dostępny poniżej.

Test kompetencji językowych z j. angielskiego do klasy i grup dwujęzycznych oraz oddziału międzynarodowego obędzie się 5.06.2024r. o godzinie 1500. Wyniki będą dostępne w zakładce Rekrutacja.
Zapisy na test trwają do końca maja 2024r.

Zapraszamy Kandydatów z ważną legitymacją szkolną. 

______________________________

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU W TEŚCIE (I termin):

  Uwaga!

  Dla kandydatów, którzy z ważnych przyczyn nie mogą przystąpić do testu w pierwszym terminie, przewidywany jest II termin, 11 czerwca o godz. 1500.

  Z ważnych przyczyn nie mogę przystąpić do testu w pierwszym terminie. Potwierdzam udział w terminie dodatkowym (11 czerwca 2024r.)

   _________________________________

   ZAKRES MATERIAŁU

   z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego w cyklu czteroletnim 

   •  rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
   • pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,
   • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
   • rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
   • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
   • formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i  leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
   • prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.
   • Simple Present,
   • Present Continuous (Progressive),
   • Present Perfect,
   • Present Perfect Continuous (Progressive),
   • Simple Past,
   • Past Continuous (Progressive),
   • Simple Future

   _________________________________

   Powrót do góry