Zajęcia na uniwersytecie

28 października uczniowie naszego liceum z klas o profilu biologiczno-chemicznym wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Pierwszoklasiści zostali podzieleni na dwie grupy: pierwsza zajmowała się głównie kinetyką reakcji chemicznych, natomiast druga – między innymi sporządzaniem i zobojętnianiem roztworów oraz filtrowaniem zawiesin. Po półtoragodzinnych lekcjach nastąpiła zmiana grup, tak by każdy z osobna mógł spróbować wyżej wymienionych doświadczeń. Oprócz tego uczniowie mieli również okazję nauczyć się posługiwać sprzętem laboratoryjnym, co z pewnością wielu z nich przyda się później na studiach i w pracy.