Krok w przedsiębiorczość

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizacji projektu pt. „Mieszkaniec Rzeszowa – Światowy Konsument” (organizatorem jest Fundacja Prawnikon). Udział w tym przedsięwzięciu zapewnia bezpłatną edukację prawno-konsumencką oraz daje możliwość skorzystania z prelekcji specjalistów z prawa konsumenckiego. Może to znacząco wpłynąć na rozwój wiedzy i postaw obywatelskich u uczniów.

W ramach tego projektu licealiści spotkali się 24 października z panią Katarzyną Żółty-Martens. Tematem pierwszych zajęć była etyka w biznesie. Pozwoliły one licealistom zrozumieć lepiej istotę działania korporacji oraz funkcjonowanie w niej poszczególnych jednostek.

Udział w projekcie to także urozmaicenie lekcji podstaw przedsiębiorczości. Czekamy na kolejne takie ciekawe zajęcia.