Nasi uczniowie w akcji

Wolontariusze SKC z IX LO pomagali w prowadzeniu XIX Podkarpackiej Olimpiady dla Niepełnosprawnych. Nasi uczniowie stanowili najliczniejszą grupę. Zaangażowali się w oprawę liturgii, udzielali wywiadów do lokalnych mediów i opiekowali się grupami niepełnosprawnych, biorących udział w olimpiadzie. Pracę  młodzieży koordynowała Anna Dec – opiekun SKC.

Wolontariusze spisali się wzorowo. Zostało to docenione przez opiekunów grup i dyrekcję Caritas.

Dziękujemy. Tak trzymać!