Lody dla ochłody…

Dzięki Radzie Rodziców z okazji Dnia Dziecka na wszystkich uczniów IX LO czekała słodka niespodzianka.