Przedświąteczna zbiórka żywności

52 naszych wolontariuszy uczestniczyło w akcji Caritas Tak, pomagam!

Żywność we Fracu zbieramy,
szlachetne cele wspieramy!

Więcej na: