Biało-czerwono w IX LO

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA, to akcja pod patronatem polskiego Radia Lwów i polskiego konsulatu we Lwowie. Biało-czerwone znicze będą zapalone na polskich grobach na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie oraz na małych polskich cmentarzach, np. w Jaworowie czy Janowie. W tym roku w związku z trwającą na Ukrainie wojną, organizatorzy planują też zawieźć za wschodnią granicę znicze, które będzie można zapalić na grobach ukraińskich żołnierzy, poległych w wojnie z Rosją i pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim. Wszystkim zaangażowanym w akcję dziękujemy pięknie.