Zaproszenie do ProtoLab

Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Podkarpackiego Centrum Innowacji ProtoLab. Dowiedzieli się co to jest i jakie działania podejmuje ProtoLab, zostali też zaproszeni do praktycznego sposobu zdobywania wiedzy i realizacji własnych pomysłów w jego laboratoriach.