Zajęcia na UR w Zakładzie Nauk o Człowieku

Uczniowie klas drugich o profilu biologiczno-medycznym brali udział w zajęciach na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wysłuchali interesującego wykładu z zakresu medycyny sądowej, zwiedzali prosektorium i nowoczesne sale ćwiczeniowe do nauki anatomii człowieka. Zainteresowaniem cieszył się też wirtualny stół anatomiczny, który pozwala na wyświetlenie interaktywnego obrazu całego ciała człowieka i jego wirtualne przycinanie w dowolnie wybranej płaszczyźnie. Następnie, jak prawdziwi studenci medycyny, obserwowali preparaty mikroskopowe tkanek człowieka.