Z ekologią za pan brat

Niedzielę Świętego Franciszka wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z IX LO spędzili pod znakiem ekologii. Podczas wspólnego wyjazdu do Ośrodka Caritas w Myczkowcach uczestniczyli w serii wykładów o tematyce ekologicznej „W trosce o wspólny dom”.

Zostali też oprowadzeni po Centrum Kultury Ekumenicznej, wystawie zwierząt bieszczadzkich oraz plenerowej wystawie makroowadów.

Po obiedzie nasi wolontariusze wysłuchali koncertu zespołu Światło Uwielbienia.

Na to ekologiczne sympozjum nasza młodzież została zaproszona przez dyrektora ośrodka ks. Bogdana Janika, któremu z całego serca dziękujemy.