Słodka niepodległość …

… czyli o Rogalach Rzeszowskich.

11 listopada grupa naszych wolontariuszy sprzedawała marcińskie rogale. Można je było nabyć przy kościele farnym oraz bazylice oo. Bernardynów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wszystkie środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na pomoc najuboższym.
Pani Anna Dec – opiekunka Szkolnego Koła Caritas – udzieliła również wywiadu na temat akcji dziennikarzowi radia VIA.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za zaangażowanie!