Plan nauczycieli ważny od 12.02.2024
Aktualizacja 13.02.2024
  B. Olszewska A.Dłuska M. Klin W. Machowska A.Kluz A. Zagocka- Zboril M. Pondel J. Amano M. Nicpoń E. Szala J. Kocurek P. Ligęzka J. Pięciak J. Toś A. Chmiel D. Kudyba S. Andres M. Dziaduś- Kucel U. Kajda W. Raczek S. Feret S. Tomaka G. Wrona M. Piliński Adamczyk-Malicka T. Pabisz S. Fugas E. Chmiel K. Bartnik Z. Szostek M. Motyka- Malecka M. Tęcza A. Rzemińska R. Nowak K. Jakubowska-Gugała Sabina Kaplita - Kloc A.Bielak - Majkut M. Tryka M. Szymańska A. Stachowicz E. Tańcula- Nawrot D. Basaj A. Mnich K. Zagórowska W. Myśliwiec M. Kujałowicz K. Piwoda J. Zboril I. Zamorska B. Szczypta A. Grześkiewicz M. Kowal A. Dec ks. K.Szot B. Król
PONIEDZIAŁEK 1. 7.30-8.15     3IB     4b     1M 4a 2c       2a 2c     3IB         2d     2b                 4IB         2a       4a                    
2. 8.20-9.05     3IB 3d   4b 3a     4a           2c 4a 2a 3IB 1M       4IB     2d                 4IB         3c       2d           2b 2b      
3. 9.15-10.00     2b   4b 2M 3a   4IB 2c 3d 1c 3c   2a 1b 3IB 1a   1M       3b   2d                 2a           3c   3d 1d 1d 2b 4IB       4a 4a      
4. 10.10-10.55     2b   4b 3b 2c 3d 4IB 1c 1a 4c 1b       3IB     2d       3IB   3a 1M               2a 2M       2M 2a   3c 1d 1d 2b 4IB       4a 4a      
5. 11.05-11.50 1M 4a 3IB   2c 3b 2a 2b 4IB 3c 2M 3a 3a       2M     1a   1b   4d                     1c         4IB   3d 3d 4b   1c 4b 2d       2d 1d    
6. 12.00-12.45 1M   3IB     1b 3c 1d 4IB   2M 3b 3a 2b     2M     1a 4d 4a   2b                     1c         4IB   3d 3d 4b   1c 4b 2d 2a 2a 4c 2d 2c    
7. 12.55-13.40 3c 3a 2M       1c       3IB     3IB     4IB     3d 4d 1d   4b             2   2   1a   2 2 4IB 1M   1b 4a 1a   1b 1M     3b 4c 3b      
8. 13.50-14.35   1d 2M         4d     3IB 4c   3IB     4IB     1c 3c 3b                 2   2   1a   2 2 4IB 1M   1b 4a 1a   1b 1M 3a 3a 3d   3d      
9. 14.40-15.25   1b                   1c                   1d             4c 4c 3   3       3 3       4IB           1a 1a 4d 4d   3IB    
10. 15.30-16.15                                         1c               4c 4c 3   3       3 3       4IB           1d 1d 1b 1b   3IB    
11. 16.20-17.05                                                         1c 1c                       3IB             1d 1b 1b   4IB    
12. 17.10-17.55                                                                                   3IB                     4IB    
WTOREK 1. 7.30-8.15 3c 4a 2M 3d   4b 2a 2d 1M 4c                               2b                       1   3IB 3b     3b 3IB   4IB                
2. 8.20-9.05 3b 1a   3d 2d 4a 3c 2b 1M 4c                               4b   3a             2a     1   3IB 2a   3a 1d 3IB   4IB   2M 2M          
3. 9.15-10.00 3b 1b 3IB   2d 1a 2c 3d 4IB           1d 1c 4a         2b       3c           1M     2a 4c 1M 1M   4IB 2a 3a 3a 4b 4d 4c 4b   2M 2M          
4. 10.10-10.55 1c 1d 3IB   2c 1b 3a 4d 4IB           2d 1a 4a 3b   2b   3d       2M 1a         1M       4c 1M 1M   4IB 3c 3a 3c 4b 4a 4c 4b   2a 2a          
5. 11.05-11.50   4c     4b 2M 1c 1d 3IB     3c     4a 2b   3a   1a 4d 3d         1b 1b             2d 2c       4IB 2d   2c 3b 1M   3IB   2a 2a          
6. 12.00-12.45   4c     2b 3b     3IB     3c   3a     4a     2a 4d 1d 2M 4b   1b 1a               2d 2c     4IB 1M 2d   2c   1c   3IB   3c 3d          
7. 12.55-13.40   3a     2b           4IB 3b   4IB 2d   3IB 2d   1a   4c 3IB 1b   2c 2a 3b         3     2M     4d 2M     3d       1M 1c   1c     1d    
8. 13.50-14.35   1a     2a           4IB     4IB 2d   3IB 2d   2c 1b 4c 3IB 1d   2M 1M           3           4d       3d   1b   1M 1c   1c     2b    
9. 14.40-15.25                     2c           2M       2a   4IB 1d     2b   1c 1c     1       1 1                       4d 3IB 3IB 1M    
10. 15.30-16.15                                             4IB 1d     1c   2c 2c     1       1 1                         3IB 3IB      
11. 16.20-17.05                                     3IB         4IB         2c 2c                                                  
12. 17.10-17.55                                     3IB                                                                        
ŚRODA 1. 7.30-8.15           4a     1M 4c 3IB     3IB             4d         2c         3   3     4IB 3 3                               4b  
2. 8.20-9.05           2M 2c   1M 4c 3IB     3IB             2a         2b   2c     3   3     4IB 3 3 4d         4b     4b             4a  
3. 9.15-10.00   4c 2b   2a 3b 3c   3IB   3d     2b   2c     4IB   3a       2d           1 2M 1       2M 2M 4d     3d 4a   4a   3IB       1M 1M   4b  
4. 10.10-10.55   4c       4b 2a   3IB     2b     4a 3c     4IB           2d 3d         1 2M 1     2c 2M 2M     3b 4b 2c 3b     3IB 3a 3a   1M 1M   4d  
5. 11.05-11.50 1M 1a 2M   2d 1b 1c 2b 3IB   3d 4c     2a         3c         1d 4b                   2c     4IB 3IB 3b 4d 2c 3b   4c 4d 3a 3a   4a 4a      
6. 12.00-12.45   1b 2b     1a 3a 2d 3IB           1c         1M     2M 3d 2a 3b   3d               4c     4IIB 3IB 3c 4d 3c 1d 1d 2b 4d 2c 2c   4b 4b   4a  
7. 12.55-13.40 1c 1b 2b                 3c     2a   4IB     1M     3IB 3d 1a 3b 2M 2M         4       3IB   4IB   2d 3a 3a 1d 1d 2b   2c 2c         4d  
8. 13.50-14.35 1M 1d 2M                 3c         4IB 3a       2d 3IB 3d 2a 1b 3b           4       3IB   4IB     3d 3a 1a 1a 2b   3c     4d   2c 1c  
9. 14.40-15.25 3b                     3c           3d         4IB 1b 1M   3a           2   1a             3a 3c 1a 3IB     1d 1d   4d   2M 1c  
10. 15.30-16.15                                             4IB 1b     1a           2                     1d 3IB       3c            
11. 16.20-17.05                                               3IB                                                 4IB 4IB          
12. 17.10-17.55                                                                                                 4IB 4IB          
CZWARTEK 1. 7.30-8.15   4a   3d   2M 2a     4c 3IB 3b   3IB       3a 4IB   1d 2c       2b 3b                                       4d 1a 1a            
2. 8.20-9.05   1d   3d   4a 2a 4d   4c 3IB 1c   3IB 2M 2b 1M 3a 4IB   1b 3b       2c 2b               2d 2M         2d       1b     1a 1a            
3. 9.15-10.00   4a 3IB     1a 3c 2b 4IB   2a 4c 2a 3a 1M 3b 1M       1c 1b   3d   4b 1d               2d 2M     4d 2M 2d       1d   4IB 2c 2c            
4. 10.10-10.55     3IB   2a 4b 2c 3d 4IB   2M 1M 2d 3a   1a 1M 3a     1c 1d       1b                   4c     4d 2M 3b   4a 3b 4a 4c 4IB 3c 3c       2b    
5. 11.05-11.50 3b       2d 1b 1c 1d 4IB   2c   2c 3a 2M 4b 2M 3a   2b 1M 3d         2a 2a               4c       4IB   4d 4a 3IB 4a 4c 4d           1a 3c  
6. 12.00-12.45 1M       2b 3b 3a 2d 4IB   2c   1d   2M 2c 2M     1c             3d       4   4   1a   4 4   4IB 3c 1b 3c 3IB 1a 1b           3d 2a    
7. 12.55-13.40 3c       2c     2b     4IB     4IB 1b   3IB     2d 3a           2M 1d     4   4   1c   4 4   1M       1a 1d 1c 1M     3b   3b 2a 3d  
8. 13.50-14.35 3c                   4IB     4IB     3IB     2d 1b           1M           2   1c   2 2   1M   3a 3a 1a 1d 1c       3b   3b 2M 3d  
9. 14.40-15.25                                       1M 3c               1c 1c     2       2 2       3IB 3a 4IB           3d   3d 2d 1b  
10. 15.30-16.15                                                         3c 3c                       3IB   4IB                 2d    
11. 16.20-17.05                                                         3c 3c                       4IB                 3IB 3IB      
12. 17.10-17.55                                                                                   4IB                          
PIĄTEK 1. 7.30-8.15       3d   1a 2c       2M       2m     2a 3IB       4IB     3b     3c 3c         2d         1M   4d       2b 1M       4b 4b 3a    
2. 8.20-9.05       3d   2M 1c 1d     2c       2a 2c   2a 3IB   1b   4IB     3b               1a 2d         1M 2d 4d       2b 1M       4b 4b 3a 3c  
3. 9.15-10.00   3a       4b 2a 4d     2c       1M 3c   2d     1a   3IB       1a             1d 1c 2M 3IB   4IB 2M 3b 3d 3d 3b   1c         2b 2b 4c 1b  
4. 10.10-10.55   3a     4b 1b 3c 2d       1M   3d 1M     1a     1d 2c 3IB                     2a 1c 2M 3IB   4IB 2M 3b     3b   1c 4d 1d   4d 2b 2b 4c    
5. 11.05-11.50   1d     2c 4a   2b 3IB   4IB 4c   4IB 2a 1a   1a   3a 4b 3d 2M                     2d 2a 4c     4d   3c 1b 3c     1b 3IB 1c   1c 1M 1M 3b    
6. 12.00-12.45   3a 2M   2b     1d 3IB   4IB 1M   4IB       1a   1c 4b 4a                         2a 2c     4d   2a 1b 2c     1b 3IB 2d     4c 2d 3b   3c
7. 12.55-13.40 1c       2d       3IB     3c   2b   1d 4IB 3a       2M   3b                 4   2a 2c 4 4 4IB 3IB     2c         3c   1b 1b   1M    
8. 13.50-14.35 1c       2d       3IB   2c         2c 4IB 2a       1d   3b                 4       4 4 4IB 3IB   2b       1b     2M 2M     1a    
9. 14.40-15.25         2a                     2b                                 1       1 1             3IB       4IB 4IB          
10. 15.30-16.15                                                                 1       1 1             3IB