Pamiętajmy…

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości SKC naszego LO zorganizowało akcję „BohaterOn”.

Dla żyjących weteranów napisaliśmy 224 pocztówki. W ten sposób wyraziliśmy wdzięczność za to, że możemy żyć w wolnej Ojczyźnie.