W akademickiej atmosferze

14 kwietnia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej odbyły się trzecie zajęcia w ramach VIII edycji Kariery Inżyniera oraz VII edycji Regionalnej Akademii Oracle. Uczniowie klas drugich i trzecich naszego gimnazjum uczestniczyli w prezentacjach przygotowanych przez nauczycieli akademickich Katedry Podstaw Elektroniki.
Podczas spotkania informacji na temat działalności Katedry udzielili jej pracownicy: dr inż. Krzysztof Mleczko i mgr inż. Mirosław Sobaszek oraz członkowie Koła Naukowego Elektroników – studenci kierunku „elektronika i telekomunikacja”: Krystian Hryców i inż. Krzysztof Milewski.
Spotkanie rozpoczął dr inż. Krzysztof Mleczko, przedstawiając krótko, czym zajmuje się Katedra Podstaw Elektroniki, jakie zajęcia dydaktyczne i badania naukowe są w niej prowadzone. Następnie mgr inż. Mirosław Sobaszek, opiekun Koła Naukowego Elektroników, opowiedział o jego działalności. Wspomogli go w tym dwaj aktywni członkowie koła, opowiadając o swojej pracy, doświadczeniach i projektach tam realizowanych.
Po prezentacji działalności koła mgr inż. M. Sobaszek wygłosił wykład pt.: „Energia i matematyka, czyli od Wielkiego Wybuchu do konstrukcji urządzeń elektronicznych”.
Pierwszą część spotkania zakończył wykład na temat: „Niska temperatura jako narzędzie badawcze”, który przedstawił dr inż. Krzysztof Mleczko. W drugiej części natomiast uczestnicy zwiedzali laboratoria dydaktyczne i badawcze Katedry Podstaw Elektroniki, o których opowiadali pracownicy Katedry: mgr inż. Zbigniew Zawiślak – laboratorium kriogeniczne, dr inż. Krzysztof Mleczko – laboratoria dydaktyczne, mgr inż. Mirosław Sobaszek – laboratorium dyplomowe i Koła Naukowego Elektroników.