Lekcja na uniwersytecie

9 grudnia licealiści z profilu medyczno-biologicznego uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kilka dni przed zajęciami otrzymaliśmy skrypty, aby przygotować się merytorycznie i zapoznać z tematyką zajęć.
Tym razem temat ćwiczeń laboratoryjnych dotyczył biologii komórki i wykrywania substancji biologicznie czynnych. Co robliśmy?

Barwiliśmy jądro komórkowe, mitochondria i wakuole metodą Piekarskiego-Robinowa, a także obserwowaliśmy te organella pod mikroskopem.
Wykonywaliśmy test żywności z oranżem akrydyny i bromkiem etydyny. Wykrywaliśmy również alkohole wielowodorotlenowe, aldehydy i wiązania peptydowe.