Włączamy się w „Szlachetną paczkę”

Nasi uczniowie aktywnie włączyli się w zbiórkę podstawowych produktów i przygotowanie świątecznych paczek dla potrzebujących.