Laureaci i finaliści

Rok szkolny 2019/2020

Finaliści olimpiad przedmiotowych:

Lp.UczeńPrzedmiotOpiekun
1.Aleksander HycnarhistoriaSławomir Tomaka
2.Maksymilian MireckihistoriaSławomir Tomaka

SUKCESY UCZNIÓW ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH:

O tym, że dobrze przygotowujemy do konkursów przedmiotowych świadczy liczba laureatów i finalistów, jaką od lat uzyskiwali nasi uczniowie. Mamy solidne podstawy, by w liceum kontynuować to, co zostało rozpoczęte w Gimnazjum nr 9.

Rok szkolny 2018/2019

Laureaci:

Lp.

Uczeń

Przedmiot

Opiekun

1. Maksym Korczowski język hiszpański Agnieszka Lochman
2. Anna Zagólska język hiszpański Agnieszka Lochman
3. Wiktoria Drzał język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
4. Weronika Sroka język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
5. Jowita Pietryka (druga w województwie) język francuski Marzena Motyka-Malecka
6. Nadia Batóg język francuski Marzena Motyka-Malecka
7. Grzegorz Liminowicz język angielski Magdalena Rewers
8. Artur Łunarski język angielski Magdalena Rewers
9. Anna Zagólska język angielski Monika Kujałowicz
10. Jakub Gmitrowicz język angielski Damian Basaj
11. Róża Rogala język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
12. Daria Serwińska język niemiecki Agnieszka Rzemińska
13. Kajetan Ostrowski (najlepszy w województwie) fizyka Jerzy Pięciak
14. Katarzyna Chmaj język polski Halina Hospod
15. Bartłomiej Jucha matematyka Agnieszka Zboril
16. Mateusz Graboś (trzeci w województwie) matematyka Damian Basaj
17. Klaudia Rożek biologia Adrianna Chmiel
18. Gabriela Sołtysiak biologia Adrianna Chmiel
19. Alicja Chwiejczak biologia Adrianna Chmiel
20. Adrian Bobowski (drugi w województwie) geografia Tomasz Pabisz
21. Kajetan Ostrowski geografia Tomasz Pabisz
22. Jakub Glac geografia Tomasz Pabisz
23. Grzegorz Liminowicz (trzeci w województwie) chemia Elżbieta Wróbel-Łukasiak
24. Kasper Barwiński chemia Elżbieta Wróbel-Łukasiak
25. Maciej Opioła chemia Elżbieta Wróbel-Łukasiak
26. Olga Romańska chemia Elżbieta Wróbel-Łukasiak
27. Kacper Grabowski informatyka Sławomir Fugas
28. Filip Różak informatyka Izabela Dybowska

Finaliści:

Lp.

Uczeń

Przedmiot

Opiekun

1. Berenika Bialic język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
2. Agnieszka Prościak język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
3. Alicja Bilska język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
4. Mateusz Graboś język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
5. Jagoda Sołek język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
6. Zuzanna Jakubowska język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
7. Izabela Szczęsna język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
8. Jakub Szpara język hiszpański Agnieszka Lochman, Anna Bielak-Majkut
9. Katarzyna Półtorak język niemiecki Melinda Tęcza
10. Katarzyna Chmaj język niemiecki Melinda Tęcza
11. Aleksandra Kolek język niemiecki Melinda Tęcza
12. Gabriela Habało język niemiecki Agnieszka Rzemińska
13. Mateusz Liwocz język niemiecki Agnieszka Rzemińska
14. Natalia Dmytrush język ukraiński  
15. Emilia Pawłowska język angielski Magdalena Rewers
16. Miłosz Ramski język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
17. Artur Olszówka język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
18. Alicja Gruchała język angielski Damian Basaj
19. Katarzyna Chmaj język angielski Damian Basaj
20. Aleksandra Gajdek język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
21. Piotr Kuźniar fizyka Marcin Zawadzki
22. Artur Olszówka fizyka Marcin Zawadzki
23. Filip Różak fizyka Jerzy Pięciak
24. Aleksandra Kolek fizyka Jerzy Pięciak
25. Marcelina Drupka biologia Adrianna Chmiel
26. Natalia Banaśkiewicz biologia Adrianna Chmiel
27. Marceli Kyc geografia Tomasz Pabisz
28. Mateusz Graboś geografia Tomasz Pabisz
29. Izabela Szczęsna chemia Adrianna Chmiel
30. Aleksandra Kolek chemia Elżbieta Wróbel-Łukasiak
31. Gabriela Góra chemia Elżbieta Wróbel-Łukasiak

 

Rok szkolny  2017/2018

Laureaci:

Lp.

Uczeń

Przedmiot

Opiekun

1. Tomasz Słoma (trzeci w województwie) geografia Tomasz Pabisz
2. Justyna Rochecka geografia Tomasz Pabisz
3. Kajetan Ostrowski geografia Tomasz Pabisz, Witold Raczek
4. Martyna Lampart (najlepsza w województwie) biologia Dorota Kudyba
5. Joanna Krupa biologia Dorota Kudyba
6. Aleksandra Kolek biologia Dorota Kudyba
7. Oliwia Kałucka biologia Adrianna Chmiel
8. Maja Międlar biologia Adrianna Chmiel
9. Paulina Rabczak (najlepsza w województwie) historia Witold Raczek
10. Jowita Pietryka historia Witold Raczek
11. Michał Worek historia Witold Raczek
12. Justyna Selwa fizyka Jerzy Pięciak
13. Martyna Guzik fizyka Jerzy Pięciak
14. Michał Łukasik fizyka Jerzy Pięciak
15. Karol Hodur (drugi w województwie) język hiszpański Carolina Lopez Martinez
16. Paweł Płonka język hiszpański Carolina Lopez Martinez
17. Maksymilian Mirecki język hiszpański Anna Bielak Majkut
18. Tsui Lankhua język ukraiński
19. Wiktor Rożnowski matematyka Marek Pondel
20. Michał Łukasik matematyka Agnieszka Zagocka-Zboril
21. Klaudia Kwoka matematyka Jadwiga Amano
22. Justyna Selwa matematyka Marek Pondel
23. Martyna Guzik matematyka Marta Socha
24. Alicja Jurzysta matematyka Agnieszka Zagocka-Zboril
25. Natalia Wajda matematyka Marek Pondel
26. Justyna Selwa (najlepsza w województwie) język francuski Monika Marut
27. Julianna Wisz język francuski Magdalena Jastrzębska
28. Wiktoria Nowak język francuski Monika Marut
29. Karolina Bukała język francuski Monika Marut
30. Klaudia Trzcińska język francuski Monika Marut
31. Michał Sierżęga język francuski Magdalena Jastrzębska
32. Robert Skalski język francuski Monika Marut
33. Maja Międlar (najlepsza w województwie) język angielski Damian Basaj
34. Paulina Rabczak (druga w województwie) język angielski Magdalena Rewers
35. Karol Hodur  (drugi w województwie) język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
36. Weronika Czaja język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
37. Emilia Pawłowska język angielski Magdalena Rewers
38. Maksymilian Kulig język angielski Damian Basaj
39. Michał Worek język angielski Magdalena Rewers
40. Jan Skiba język angielski Magdalena Rewers
41. Justyna Selwa język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
42. Grzegorz Liminowicz język angielski Magdalena Rewers
43. Kamila Gancarz język angielski Monika Kujałowicz
44. Kaja Kulczyńska język angielski Katarzyna Jakubowska-Gugała
45. Beniamin Łyszczarz język angielski Damian Basaj
46. Maja Międlar język niemiecki Melinda Tęcza
47. Paulina Rabczak język niemiecki Melinda Tęcza
48. Marta Zawadzka język niemiecki Melinda Tęcza
49. Aleksandra Murias informatyka Sławomir Fugas
50. Paulina Rabczak język polski Andrzej Kluz

Finaliści:

Lp.

Uczeń

Przedmiot

Opiekun

1. Adrian Bobowski geografia Tomasz Pabisz
2. Tomasz Babula geografia Monika Marut
3. Anna Falkiewicz geografia Tomasz Pabisz, Witold Raczek
4. Beniamin Łyszczarz geografia Tomasz Pabisz
5. Eryk Dziobak geografia Tomasz Pabisz
6. Krystian Piszczela geografia Tomasz Pabisz
7. Weronika Głowacz geografia Tomasz Pabisz
8. Justyna Rochecka biologia Adrianna Chmiel
9. Kuba Sitek biologia Adrianna Chmiel
10. Gabriela Sołtysiak biologia Adrianna Chmiel
11. Marta Zawadzka biologia Dorota Kudyba
12. Natalia Dmytrush język ukraiński
13. Justyna Rochecka historia Witold Raczek
14. Szymon Pawliczak historia Witold Raczek
15. Kaja Kulczyńska historia Sławomir Tomaka
16. Wiktor Rożnowski fizyka Jerzy Pięciak
17. Piotr Kuźniar fizyka Jerzy Pięciak
18. Bartłomiej Rzemiński fizyka Marta Świętoń
19. Klaudia Kwoka język hiszpański Carolina Lopez Martinez
20. Monika Bomba język hiszpański Carolina Lopez Martinez
21. Wiktoria Drzał język hiszpański Carolina Lopez Martinez, Anna Bielak Majkut
22. Kacper Błachowiak język hiszpański Carolina Lopez Martinez
23. Aleksandra Murias język hiszpański Anna Bielak Majkut
24. Maksym Korczowski język hiszpański Anna Bielak Majkut
25. Tomasz Słoma matematyka Jadwiga Amano
26. Marta Zawadzka matematyka Jadwiga Amano
27. Mateusz Graboś matematyka Agnieszka Zagocka-Zboril
28. Emilia Peszek język francuski Magdalena Jastrzębska
29. Aleksandra Gliwa język francuski Monika Marut
30. Nadia Batóg język francuski Magdalena Jastrzębska
31. Franciszek Stęga język francuski Monika Marut
32. Justyna Rochecka język polski Andrzej Kluz
33. Gabriela Habało język polski Renata Niemczyk
34. Aleksandra Murias  język angielski Agata Stachowicz
35. Magdalena Wyczawska język angielski Magdalena Rewers
36. Jakub Bielawski język angielski Damian Basaj
37. Kamil Mołodecki język angielski Magdalena Rewers
38. Kuba Sitek język angielski Marek Piliński
39. Maksymilian Kulig język niemiecki Melinda Tęcza
40. Zuzanna Jaskółka język niemiecki Melinda Tęcza
41. Daria Serwińska język niemiecki Agnieszka Rzemińska
42. Dorota Kołodziej chemia Joanna Sowa
43. Karol Uberman chemia Joanna Sowa

 

SUKCESY UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 9 W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH:

Rok szkolny 2016/2017

Laureaci:

 1. Monika Kondraciuk – język niemiecki
 2. Adam Liminowicz – język niemiecki
 3. Zuzanna Jaskółka – język niemiecki
 4. Nadia Batóg – język niemiecki
 5. Kasper Kornak – informatyka
 6. Aleksandra Murias – informatyka
 7. Justyna Selwa – język francuski
 8. Karolina Krok – język francuski
 9. Magdalena Nędza – język francuski
 10. Jagoda Szczęsny – język francuski
 11. Kamila Cupryś – język francuski
 12. Martyna Hadam – język francuski
 13. Maria Tabisz – język francuski
 14. Gabriela Kallaus – język francuski
 15. Monika Kondraciuk – geografia
 16. Paweł Styka – geografia
 17. Natalia Nowak – geografia
 18. Martyna Lampart – biologia
 19. Michał Worek – biologia
 20. Martyna Drupka – biologia
 21. Julia Pytko – biologia
 22. Kinga Bukała – biologia
 23. Justyna Kołodziej – biologia
 24. Andżelika Mokrzycka – biologia
 25. Julia Ligoda – biologia
 26. Karol Hodur – język angielski
 27. Paulina Rabczak – język angielski
 28. Monika Kondraciuk – język angielski
 29. Maja Międlar – język angielski
 30. Weronika Czaja – język angielski
 31. Michał Szykuła – Język angielski
 32. Adam Liminowicz – język angielski
 33. Julia Bilska – język hiszpański
 34. Karol Hodur – język hiszpański
 35. Zuzanna Bieleń – język hiszpański
 36. Zuzanna Zboril – język hiszpański
 37. Monika Kondraciuk – język polski
 38. Matylda Gackiewicz – język polski
 39. Weronika Kus – język polski
 40. Filip Rożnowski – matematyka
 41. Monika Kondraciuk – matematyka
 42. Alan Guzek – matematyka
 43. Aleksander Gaweł – matematyka
 44. Maksymilian Mirecki – historia
 45. Paulina Rabczak – historia
 46. Daniel Chiłła – historia
 47. Kajetan Ostrowski – historia
 48. Martyna Drupka – chemia
 49. Martyna Hadam – chemia
 50. Filip Rożnowski – fizyka
 51. Monika Kondraciuk – WOS

Liczba finalistów: 53

Rok szkolny  2015/2016

Laureaci:

 1. Adam Wątroba – fizyka
 2. Jakub Zakonek – fizyka
 3. Iga Frąc – fizyka
 4. Krzysztof Negacz – fizyka
 5. Paulina Miciuda – biologia
 6. Weronika Lech – biologia
 7. Krzysztof Negacz – biologia
 8. Justyna Kołodziej – biologia
 9. Julia Ligoda – biologia
 10. Martyna Drupka – biologia
 11. Mateusz Słysz – język angielski
 12. Karol Hodur – język angielski
 13. Magdalena Gorczyca – język angielski
 14. Kashka Sharp – język angielski
 15. Klara Lewandowska – język angielski
 16. Aleksander Banaś – język angielski
 17. Monika Kondraciuk – język angielski
 18. Bruno Romański – język angielski
 19. Iga Frąc – język angielski
 20. Jagoda Wacnik – język angielski
 21. Aleksandra Bochenek – język angielski
 22. Kinga Kwoka – język angielski
 23. Sara Pączek – język francuski
 24. Karolina Krok – język francuski
 25. Michalina Sarna – język francuski
 26. Lidia Bieniarz – język francuski
 27. Robert Skalski – język francuski
 28. Iga Karasińska – język niemiecki
 29. Katharina Styś – język niemiecki
 30. Adam Liminowicz – język niemiecki
 31. Monika Kondraciuk – język niemiecki
 32. Lidia Mądrzak – chemia
 33. Adam Wątroba – chemia
 34. Krzysztof Negacz – chemia
 35. Jakub Zakonek – chemia
 36. Kajetan Korszeń – geografia
 37. Iga Frąc – Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
 38. Marek Lechowicz – Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
 39. Jan Fornal – matematyka
 40. Adam Wątroba – matematyka
 41. Maksymilian Mirecki – historia
 42. Aleksandra Bochenek – język polski

Liczba finalistów: 37

Rok szkolny  2014/2015

Laureaci:

 1. Weronika Ożóg – język polski
 2. Bernadetta Wilk – język polski
 3. Michał Sobolak – biologia
 4. Wiktoria Wojturska – biologia
 5. Krzysztof Negacz – biologia
 6. Wiktoria Wojturska – chemia
 7. Michał Sobolak – chemia
 8. Bernadetta Wilk – chemia
 9. Adam Wątroba – fizyka
 10. Maciej Domaradzki – fizyka
 11. Michał Sobolak – fizyka
 12. Anna Góral – fizyka
 13. Joanna Krawczyk – język francuski
 14. Sara Pączek – język francuski
 15. Gabriela Szpila – język francuski
 16. Andrzej Siuda – język francuski
 17. Łucja Potępa – język francuski
 18. Jagoda Szal – język francuski
 19. Patrycja Chrostowska – język francuski
 20. Anna Maria Lenar – język francuski
 21. Aleksandra Kabala – język angielski
 22. Karolina Kontek – język angielski
 23. Mateusz Słysz – język angielski
 24. Bartosz Bąk – język angielski
 25. Jagoda Wacnik – język angielski
 26. Monika Chmiel – język angielski
 27. Jan Fornal – matematyka
 28. Jakub Szypuła – matematyka
 29. Adam Wątroba – matematyka
 30. Weronika Ożóg – historia
 31. Michał Sobolak – informatyka
 32. Alexandra Życzyński – język niemiecki

Liczba finalistów: 36

Rok szkolny  2013/2014

Laureaci:

 1. Weronika Ożóg – historia
 2. Jakub Bieniasz – historia
 3. Nikola Pociask – biologia
 4. Michał Sobolak – biologia
 5. Bartosz Witkowski – chemia
 6. Wiktoria Wojturska – chemia
 7. Krzysztof Negacz – chemia
 8. Ewa Ludera – język angielski
 9. Sandra Koziołkiewicz – język angielski
 10. Maciej Ziemiański – język angielski
 11. Michał Rusinek – język angielski
 12. Zuzanna Kowalska – język angielski
 13. Mateusz Słysz – język angielski
 14. Wiktoria Mika – język angielski
 15. Łukasz Gruchała – język angielski
 16. Jakub Ficek – matematyka
 17. Michał Kowalczyk – matematyka
 18. Jakub Ficek – geografia
 19. Gabriela Dziuba – język francuski
 20. Ewa Ludera – język francuski
 21. Sara Pączek – język francuski
 22. Anita Kuczeriawa – język francuski
 23. Magdalena Madera – język francuski
 24. Jakub Wierzbiński – język francuski
 25. Magdalena Dziurgot – język francuski
 26. Gabriela Szpila – język francuski
 27. Łucja Potępa – język francuski
 28. Erika Lenar – język francuski
 29. Olga Jezierska – język francuski
 30. Joanna Krawczyk – język francuski
 31. Aleksandra Tomkiewicz – język francuski
 32. Agnieszka Wilk – język francuski
 33. Andrzej Siuda – język francuski
 34. Bartosz Witkowski – język francuski
 35. Gabor Tęcza – język niemiecki
 36. Bartosz Witkowski – język niemiecki
 37. Aleksandra Olszańska – język niemiecki
 38. Wiktoria Mika – język niemiecki
 39. Bartosz Witkowski – informatyka

Liczba finalistów: 40

Rok szkolny  2012/2013

Laureaci:

 1. Łukasz Kondraciuk – fizyka
 2. Piotr Toczek – fizyka
 3. Izabela Bester – język angielski
 4. Kinga Jasek – język angielski
 5. Anna Zawadzka – język angielski
 6. Marcin Podhajski – matematyka
 7. Piotr Toczek – matematyka
 8. Łukasz Kondraciuk – matematyka
 9. Izabela Bester – język francuski
 10. Łukasz Kondraciuk – geografia
 11. Mirosław Błażej – informatyka
 12. Łukasz Kondraciuk – informatyka
 13. Piotr Toczek – informatyka
 14. Bartosz Witkowski – chemia
 15. Michał Oleszko – język niemiecki
 16. Gabor Tęcza – język niemiecki
 17. Julia Wierzbińska – biologia
 18. Michał Sobolak – biologia
 19. Julia Wierzbińska – język polski
 20. Dawid Błachowicz – Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
 21. Adrian Leszczak – Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
 22. Piotr Toczek – Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere Aude – odważ się być mądrym”
 23. Łukasz Kondraciuk – Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere Aude – odważ się być mądrym”

Liczba finalistów: 35

Rok szkolny  2011/2012

Laureaci:

 1. Piotr Toczek – fizyka
 2. Daniel Sowa – fizyka
 3. Przemysław Kędzior – fizyka
 4. Mateusz Rałowski – fizyka
 5. Izabela Bester – język angielski
 6. Kinga Łoza – język angielski
 7. Michał Gontarz – język angielski
 8. Klaudia Łożuk – język angielski
 9. Anna Paliga – język angielski
 10. Konrad Maliczkowski – język angielski
 11. Łukasz Kondraciuk – geografia
 12. Piotr Toczek – geografia
 13. Alicja Chiłła – biologia
 14. Dominika Kojder – biologia
 15. Mariusz Niwiński – historia
 16. Łukasz Kołodziej – historia
 17. Maciej Gumieniak – historia
 18. Piotr Toczek – informatyka
 19. Mirosław Błażej – informatyka
 20. Gabor Tęcza – język niemiecki
 21. Przemysław Oliwa – chemia
 22. Alicja Chiłła – język polski
 23. Joanna Sawuła – język polski
 24. Maciej Gumieniak – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1776-1864
 25. Paweł Zapolnik – Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1776-1864
 26. Maciej Nędza – Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy Dalekich- życie Polaków w latach 1914 – 1989

Liczba finalistów: 18

Rok szkolny 2010/2011

Laureaci:

 1. Konrad Małopolski – fizyka
 2. Daniel Gut – fizyka
 3. Dominika Kwaśny – język angielski
 4. Dominika Madera – język angielski
 5. Barbara Tomasik – geografia
 6. Michał Wanic – informatyki
 7. Karol Janiszewski – informatyki
 8. Łukasz Kołodziej – Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
 9. Maciej Gumieniak – Etap Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
 10. Daniel Gut – Wojewódzki Konkurs Wiedzy Technicznej „Sapere aude – odważ się być mądrym”

Rok szkolny 2009/2010

Laureaci:

 1. Karol Janiszewski – informatyka
 2. Pamela Mazurek – język niemiecki

Liczba finalistów: 9

Rok szkolny 2008/2009

Laureaci:

 1. Jarosław Kolek – język angielski
 2. Łukasz Pilat – język angielski
 3. Katarzyna Nawalany – język angielski
 4. Łukasz Pilat – język niemiecki
 5. Jarosław Kolek – język niemiecki
 6. Agnieszka Szot – geografia
 7. historia
 8. Jarosław Kolek – chemia
 9. Wojciech Tomasik – fizyka
 10. Jarosław Kolek – fizyka
 11. Jarosław Kolek – informatyka
 12. Jarosław Kolek – matematyka

Liczba finalistów: 23

Rok szkolny 2007/2008

Laureaci:

 1. Łukasz Pilat – język niemiecki
 2. Pamela Mazurek – język niemiecki
 3. Izabela Nowak – język niemiecki
 4. Łukasz Pilat – języka angielski
 5. Gabriela Rusin – język angielski
 6. Jakub Janeczko – informatyka
 7. Joanna Byszuk – historia
 8. historia
 9. Wojciech Tomasik – fizyka
 10. Kawa Mateusz – fizyka
 11. Miłosz Dańczak – fizyka
 12. Joanna Przestrzelska – fizyka
 13. Joanna Byszuk – język polski

Liczba finalistów: 22

Rok szkolny 2006/2007

Laureaci:

 1. Szymon Różański – fizyka
 2. Łukasz Konieczny – geografia
 3. Łukasz Pilat – język niemiecki

Liczba finalistów: 11

Rok szkolny 2005/2006

Laureaci:

 1. Sławomir Gdyk – informatyka
 2. Katarzyna Uchman – język angielski
 3. Marcin Holik – język niemiecki
 4. Jakub Tęcza – język niemiecki
 5. Katarzyna Uchman – język niemiecki

Liczba finalistów: 10

Rok szkolny 2004/2005

Laureaci:

 1. Łukasz Ziętek – fizyka
 2. Agata Cypryś – historia
 3. Monika Młynarska – język niemiecki

Liczba finalistów: 6

Rok szkolny 2003/2004

Laureaci:

 1. Magdalena Potoczny – chemia
 2. Olga Żak – chemia
 3. Roksana Różańska – chemia
 4. Mateusz Wiśniowski – chemia
 5. Martyna Piechowicz – historia
 6. Krzysztof Pado – informatyka
 7. Martyna Piechowicz – język polski
 8. Michał Jarecki – język polski
 9. Bartosz Zawiślak – język polski
 10. Kamil Osika – język polski
 11. Bartosz Zawiślak – język angielski
 12. Nina Janicka – język niemiecki

Rok szkolny 2002/2003

Laureaci:

 1. Robert Gontarczuk – matematyka
 2. Katarzyna Cypryś – język polski

Powrót do góry